Podologia

Pękające pięty

w gabinecie usuwamy nadmierną cześć zrogowaceń i zakładamy właściwy opatrunek, dalsza terapia przebiega w domu.